Zaviralci privzema serotonina in noradrenalina (SNRI): mehanizem delovanja in neželeni učinki

Zaviralci privzema serotonina in noradrenalina (SNRI): mehanizem delovanja in neieleni utinki
zaviralci privzema serotonina in noradrenalina predstavnika: venlafaksin, duloksetin
konc. 5-HT in NA v 02S/P2S
farmakologija
farmakokinetika farmakodinamika
nenadna prekinitev jemanja zdravila ali vnos
avtorici: JoAnna Fay, Sara Meunier pregledali: Jojo Jiang, Alexander Arnold, Jessica Asgarpour, Aaron Mackie*
iz krvnega obtoka jih odstranijo jetra
zavirajo prenagalec za privzem NA (NET) in prenaalec za privzem 5-HT (SERT)
5-HT in NA ostaneta v sinapsah dlje in podaVata oz. okrepita iiv6ni prenos
odtegnitev namerno predoziranje nenamerno povzrocene interakcije nepri6akovan odziv na terapevtski odmerek prekometna v aktivnost 02S/P2S sindrom 1` 5-HT omotica 5-HT serotoninski omotica driska nejegZnost nespeEnost nespanost slabost utrujenost glavobol vegetativna * iivEnomiKiEne kognitivne hiperaktivnost nepravilnosti spremembe vrtoglavica potencialno iivljenje ogroiajoE spolne hipertenzija olesni klonus agitacija motn’e porast tahikardija tremor akatizra tel. tee raigir-ene hiperrefleksija zenice migiEni klonus
Legenda: patofiziologija
mehanizem
znak/simptom/laboratorijska najdba
1` NA
slabost
Zezmerno potenie

* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
v primeru ietrnih bolezni in/ali saasne rabe zaviralcev/sproncev CYPD26 ie potrebna prilagoditev odmerka
izboljganje depresivne in anksiozne simptomatike 1 blokada ponovnega privzema 5-HT in NA v sinapsah pa u6inka SNRI ne pojasni v celoti
posredno SNRI povzro6ijo sproManja nevrozaMitnih proteinov, denimo BDNF, ki bi naj imel po podatkih §tudij protivnetno delovanje
za dosego kliniEnega uZinka ie potrebnih 3-8 tednov all veZ zdravlienia
okralgave in opombe: 5-HT— serotonin NA— noradrenalin BDNF — mo2ganski nevrotrofiEni faktor 025 — osrednji 2ivEni sistem P2S — periferni 2ivEni sistem *vegetativen — nanagajoE se na avtonomni 2ivEni sistem