Socialna anksiozna motnja: patogeneza in klinične najdbe

Socialna anksiozna motnja: patogeneza in kliniene najdbe
nevrobiologki dejavniki 1″ odzivnost osi hipotalamus-hipofiza-skorja nadledvithic* na drutheno specifithe strahove
okoljski dejavniki negativni 2ivljenjski dogodki, odnosi med otroci in stargi (preve’6 zagdtnigka vzgoja), neustrezni odnosi z vrstniki
avtorica: Justine Thacker pregledali: Sara Meunier, Yan Yu, Margaret Oakander*
* dr. med. ob objavi
temperament 1•
vedenjska zavrtost in sramajivost
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
genetika —30-% varianca
opomba: *Os hipotalamus-hipofiza-skorja nadledvibic je znana tudi po anglegki kratici HPA (ang. hypotalamic-pituitary-adrenal axis).
• socialna anksiozna motnja pretiran strah pred eno ali vese socialnih situacij

varovalno in izogibajoEe vedenje nadzor ali omejitev posamez-nikovih izkugenj z dolaeno socialno situacijo (vzd rleva nje strahu, ne njegova odprava)
Pomni: socialna anksiozna motnja je ena od najpogostejgih anksioznih motenj in je tudi med najpogostejgimi dugevnimi motnjami na splogno.
negativni miselni stereotipi prizadeti posameznik si tudi nevtralne ali pozitivne druibene interakcije razlaga negativno: negativno samovrednotenje in zaznavanje negativnih kritik s strani drugih
nerealni standardi izvedbe bolnik precenjuje verjetnost negativnih kritik s strani drugih

aktivacija avtonomnega iivEnega sistema in HPA osi kot odziv na socialne situacije/misli
zloraba alkohola in okrnjeno vedenjski kognitivni simptomi anksiznosti: fiziZni simptomi anksioznosti: prepovedanih drog funkcioniranje simptomi ob6utek „prazne glave”, te2ave z zardevanje, drgetanje, palpitacije, z njimi lahko bolnik na akademskem, panithi napadi, govorom, motnje pozornosti, napete m&ce, cezmerno potenje, zmanjga socialno anksioznost poklicnem in/ali socia I nem pod raju izogibanje depersonalizacije, derealizacije kratka sapa, suha usta, rdaica/nnrazenje, glavoboli, slabost, omotica, nespk’nost