Sezonska depresivna motnja: patogeneza in klinične najdbe

Sezonska depresivna motnja: patogeneza in kliniene najdbe
Legenda:
okoljski dejavniki v zimskih mesecih je izpostavljenost soncu zaradi vremena in krajih dni manik
hipoteza faznega premika: dnevno-nobi ritem neusklajen s ciklom svetlega in temnega dela dneva
genetika pogosteje pri 2enskah in v primeru dukvnih bolezni v dru2inski anamnezi
melatoninska hipoteza: zmanjgana izpostavljenost soncu povzrod pove’6ano izlaanje melatonina
pridruiene bolezni depresivna epizoda/motnja (v 100 %), sindrom kasne zaspanosti, odvisnost od alkohola
nevrologki dejavniki nenormalen serotoninergibi prenos
serotoninska hipoteza: zni2ana konc. serotonina v zimskih mesecih
sezonska depresivna motnja
avtorica: Luxey Sirisegaram pregledala: Paul Adamiak, Phillip Stokes* * dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
I
simptomi (po DSM 5 merilih) 2 depresivni epizodi v zadnjih 2 letih z nakazanim casovnim vzorcem pojavljanja
hipersomnija
hiperfagija
sla po u2ivanju ogljikovih hidratov
porast telesne te2e
patofiziologija mehanizem
sezonske posebnosti
sezonski vzorec pojavljanja pri depresivni epizodi/motnji
popolne remisije all obrati faze v dolaenem delu leta
ni povezave s specifithim sezonskim psihosocialnim stresorjem (npr. pove6anim obsegom dela v slu2bi)
znak/simptom/laboratorijska najdba
simptomi, po katerih se loEi od depresivne epizode/motnje
sezonski vzorec pojavljanja (torej v specifibem delu leta)
sezonske depresivne epizode morajo po ‘gtevilu presegati ne-sezonske depresivne epizode