Serotoninski sindrom: patogeneza in klinične najdbe

Serotoninski sindrom: patogeneza in kliniene najdbe
serotoninergiEne snovi SSRI, SNRI, MAOI, TCA, atipieni antidepresivi, antibiotiki, stabilizatorji razpololenja (valproat, litij), opioidi, antiemetiki, triptani, zdravila za izgubo tel. te2e, ilegalne psihoaktivne snovi (npr. kokain, amfetamini)
terapevtska raba
1
interakcije (se posebej pri kombinacijah serotoninergikov) namerna samozastrupitev
serotoninski sindrom raznolika kombinacija sprememb v psihiZnem stanju, vegetativne nestabilnosti in iivZnomigiZne hiperaktivnosti, ki sega od blage do iivljenje ogroiajoL’e z nenadnim nastopom (v nekaj minutah do urah) po administraciji zdravil(a), v vecini primerov pa se razregi v <24 urah po prekinitvi jemanja odgovorne snovi prekomerna serotoninergitha aktivnost 5-HT receptorjev centralno (v moiganskem deblu) in periferno sinteza in privzem in T receptorski agonizem sprogEanje 5-HT presnova 5-HT in ok'utljivost z zdravili povzraene spremembe v relativnem razmerju ne-serotoninergithih nevrotransmitorjev (npr. pove6anje konc. noradrenalina) spremenjeno psihreno stanje tesnoba, zmedenost, agitacija, hipervigilnost, dolgoveznost, delirij, koma vegetativna nestabilnost mrzlica/drgetanje, 6ezmerno potenje, vraina, driska, tahikardija, ra8irjene zenice, hipertenzija avtorica: Preeti Kar pregledali: Erika Russell, Usama Malik, Aaron Mackie* * dr. med. ob objavi prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih. Pomni: za klinicno postavitev diagnoze uporabljamo Hunterjeva merila serotoninske toksiZnosti: - zgodovina jemanja serotoninergithih snovi v preteklih 5 tednih + kateri koli od naslednjih pogojev: • spontani klonus • inducirani klonus in bodisi agitacija bodisi L'ezmerno potenje • aesni klonus in bodisi agitacija bodisi L'ezmerno potenje • tremor in hiperrefleksija • hipertonija, tel. temperatura >38 °C in bodisi aesni klonus bodisi inducirani klonus
ihgnomigiZna hiperaktivnost
hiperrefleksija, mR”iba rigidnost (zlasti spodnjih udov), mioklonus, tremor, motnje koordinacije, trizmus*, opistotonus*, aesni klonus*, epileptibi napadi
*opombe: • trizmus (ang. lock jaw) predstavlja zmanjgano zmoZnost odpiranja 6eljusti • opistotonus predstavlja nenormalen in obit’ajno rigiden pololaj telesa, pri katerem posameznik uslo6i hrbet in nagne glavo nazaj • aesni klonus pomeni ritmit’ne all enakomerne gibe obeh aes; razlikuj ga od nistagmusa, ki sestoji iz hitre in paasne komponente!
Legenda: patofiziologija mehanizem
znak/simptom/laboratorijska najdba
okrajgave: 5-HT = serotonin SSRI = selektivni zaviralci privzema serotonina SNRI = zaviralci privzema serotonina in noradrenalina MAGI = zaviralci monoamino oksidaze TCA = triciklicni antidepresivi