PTSD (Slovenian translation) – FINAL VERSION

Posttravmatska stresna motnja (PTSM): patogeneza in kliniene najdbe
predbolezenski dejavniki
genetika 30-% varianca*
skupen vpliv preteklih iivljenjskih stisk veda oUutijivost za dukvne travme
**Op. prey.: nepristranskost pozornosti (an. attentional bias) se nanak na podyrknost oz. nagnjenost Elovekovih zaz-nav k vplivu njegovih trenutnih misli. VeE v skupni bibliografiji psihologov A. Tverskyja in D. Kahnemana.
Legenda:
travmatski dogodek obaitki nemod in/ali izgube nadzora (npr. v okolikinah vojne, naravnih katastrof, spolnega napada, poroda)
intenziven Zustveni odziv ob du§evni travmi strah, nema ali groza
posttravmatska stresna motnja (PTSM)
nevrokemijske nepravilnosti spremembe v prenosu kortizola, GABA-e, dopamina
prekomerna Zustvena vzburjenost
anksioznost
posttravmatski dejavniki
pomanjkanje druibene podpore
stresni dejavniki v iivljenju
avtorica: Briana Cassetta pregledali: Sara Meunier, Yan Yu, Margaret Oakander*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
*Op. prey.: z narakanjem variance se ve6a fenotipska raznolikost v populaciji.
moteni spoznavni procesi
pove6ana odzivnost amigdale nepristranskostpozornosti** zoper sign ale ogroknosti
inhibicija hipokampusa vodi v drobljenje spomina
pove’Cana opreznost pretirana bojazijivost teiave s pozornostjo podoiivljanje duKevnih travm, npr. v obliki noZnih mor ali „iivega” vrat’anja v preteklost (an. flashback) teiave pri priklicu kijanih elementov travmatskega dogodka nespebost razdrailjivost
motnje pre-frontalne skorje potlaeenje misli
izogibanje in otopelost (Ijudem, krajem, obEutkov)
patofiziologija mehanizem
klinicno pomembna stiska ali okrnjeno funkcioniranje
znak/simptom/laboratorijska najdba
zaplet Objavljeno 30. junija 2017 na www.thecalgaryguide.com.
8@0,0 BY NC R