Depresivna epizoda/motnja: patogeneza in klinične najdbe

Depresivna epizoda/motnja: patogeneza in kliniene najdbe
Legenda:
genetika 10 do 15-% tveganje z obolelim sorodnikom v prvem kolenu, 50-% tveganje z obolelim enojagninn bratom
monoaminska hipoteza zni2ani konc. NA in 5-HT v mo2ganih, doka-zani z obdukcijskimi studijami, mehanizmom delovanja antidepresivov in PET slikanjem

Freudova teorija jeza in agresija zaradi medosebne izgube usmerjeni navznoter
Beckov kognitivni model triada negativnih misli o sebi, svojem svetu in svoji prihodnosti; ponavljajai se vzorci depresivnega razmigljanja; okrnjena obdelava podatkov v mo2ganih
psiholaki in

avtorica: JoAnna Fay pregledali: Sara Meunier, Jojo Jiang, Alexander Arnold, Philip Stokes*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
revkina in dru2bena izklju6enost
neugodni 2ivljenjski dogodki (npr. zloraba, izguba, bolezen, laitev)
pomanjkanje tesnih, zaupnih odnosov
druibeni dejavniki
Prevalenca 10-15 % pri 2enskah in 5-12 % pri mogkih. Razmerje med 2enskami in mc&imi 2:1. Pogosteja pri razvezanih, laenih in samskih ter tistih z nizkim druThenoekonomskim stanjem.
depresivna epizoda/motnja simptomi (po DSM 5 merilih) prisotni tekom istega dvotedenskega obdobja in pomenijo odklon od premorbidne ravni funkcioniranja drugi simptomi pomanjkanje libida tesnoba razpolo2enje ‘6ez dan niha (ang. diurnal variation) huje pozimi (sezonska depresivna motnja) halucinacije (psihotiCna depresija) blodnje (psihotiena depresija) anhedonija (izguba zanimanj/u2itkov) depresivno razpolo2enje nejeknost ali povaan apetit s pridrdienimi spremembami telesne te2e (4, ali 1`) anergija (utrujenost) nespanost ali preva spanja okrajgave: 5-HT – serotonin NA – noradrenalin nastop v mesecu po porodu (poporodna depresija) obC’utki niC’vrednosti ali pretirane krivde psihomotorit’na upaasnjenost ali agitiranost upad spoznavnih sposobnosti (zlasti motnje pozornosti) ponavljajae se misli na smrt/samomor