Bupropion (Slovenian translation) – FINAL VERSION

Bupropion (atipiEni antidepresiv): Mehanizem delovanja in neieleni utinki
potenten antidepresiv v monoterapiji all kot dodatno zdravilo pri zdravljenju razpoloienjskih motenj
okrajgave: 5-HT – serotonin DA – dopamin DAT – prenagalec DA NA – noradrenalin NAT – prenagalec NA SSRI – selektivni zaviralec ponovnega privzema 5-HT
Legenda:
bupropion
farmakologija
antidepresivni udnki uporaben pri zdravljenju “zmaniganega pozitivnega afekta”
nima pomembnelgih 5-HT udnkov povzraa spolne disfunkcije v primerjavi s SSRI; lahko celo odpravi omenjeni neieleni udnek (povzraen s strani SSRI)
dodatek pri zdravljenju odvisnosti od nikotina preko T iive’nega prenosa DA v nagrajevalni poti
energije preko T 2ivbega prenosa NA
patofiziologija mehanizem

farmakokinetika
farmakodinamika
avtorica: JoAnna Fay, Sara Meunier pregledala: Jojo Jiang, Alexander Arnold, Aaron Mackie*
* dr. med. ob objavi
Nizkoafiniteten zaviralec ponovnega privzema DA in NA (DAT>NAT), ki proizvaja aktivne metabolite. Natan’6en mehanizem delovanja (se) ni znan.
znak/simptom/laboratorijska najdba
DA in NE posledi6no ostaneta v sinapsah dlje Casa in okrepita 2iv6ni prenos
neieleni udnki
glavobol
suha usta
4, tel. tee nespeEnost slabost zaprtie
tahikardija
epileptiEni napadi
faringitis
omotica hipertenziia agitacija
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
eliminacija poteka preko jeter in ledvic
prilagoditev odmerka v primeru bolezni jeter in/ali ledvic
bupropion lahko inhibira jetrni citokrom P4502D6 in povzrod interakcije med zdravili
kontraindiciran pri boleznih, ki zmanIgajo epileptogeni prag: anoreksija/bulimija nervoza, epilepsija, odtegnitev alkohola, odtegnitev benzodiazepinov
zaplet Objavljeno 30. junija 2017 na www.thecalgaryguide.com.