3rd gen antipsychotics (Slovenian translation) – FINAL VERSION

Antipsihotiki tretje generacije: mehanizem delovanja in neieleni utinki
antipsihotiki tretje generacije (atipithi antipsihotiki) primer: aripiprazol
delni agonist dopaminskih D2 receptorjev Veie se na D2 receptor, se hitro sprosti in znova veie. Ta ponavljajoc vzorec receptorske vezave molekulam DA v sinapsah ne pusti, da bi se vezale na D2 receptorje.
4,
prepre6uje vikk DA zaradi preve6 stimuliranih receptorjev in primanjkljaj DA zaradi premalo stimuliranih receptorjev
“uravnote2i” oz. “normalizira” prenos DA signalov
delni agonist serotoninskih 1A receptorjev podobno kot agonist D2 receptorjev se tudi na ► 5-HT1A receptorje ve2e kot stabilizator in ne dopusti odve6nemu ali manjkajo6emu 5-HT, da bi preve6 ali premalo stimuliral receptorje
antidepresivni udnki glej predstavitev o antidepresivih
posamezna zdravila lahko spremenimo, da postanejo bolj antagonizirajola (antipsihotiZna) ali bolj stimulirajola za D2 receptorje
prenosa DA signalov 4, prenosa DA signalov v poteh s primanjkljaji v hiperaktivnih poteh

mezokortikalna pot VTA prefrontalna skorja
4, negativnih simptomov 4, kognitivnih simptomov
mezolimbiZna pot VTA sistem
pozitivnih simptomov terapevtski ubnek

4, halucinacij
Legenda: patofiziologija
mehanizem
4, blodenj
znak/simptom/laboratorijska najdba
avtorica: Sara Meunier pregledala: Yan Yu, Aaron Mackie*
* dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan Kellar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
stimulacija 5-HT1A receptorjev v mo2ganski skorji in jedrih rafe
sprokanje DA v kaskadah v striatumu
brez ekstrapiramidnih neielenih udnkov glej predstavitev antipsihotikov prve generacije
posamezna bolj agonistiEna zdravila v istem razredu povzroEajo slabost in bruhanje
okralgave: 5-HT – serotonin DA – dopamin ACh – acetilholin VTA – ventralno tegmentalno pod roLle
Pomni: za razliko od antipsihotikov prve ali druge generacije antipsihotiki tretje generacije nimajo vezavne afinitete za histaminske/ACh/a1 in druge receptorje, kar pomembno zmanjga gtevilo njihovih neielenih udnkov (posledibo niso sedirajod, imajo malo srcno zilnih ali presnovnih udnkov in ne vplivajo na telesno teio).
zaplet Objavljeno 15. junija 2017 na www.thecalgaryguide.com.