1st gen antipsychotics (Slovenian translation) – FINAL VERSION

Antipsihotiki prve generacije: mehanizem delovanja in neieleni utinki
antagonisti dopaminskih D2 receptorjev zavirajo delovanje DA na D2 receptorjih po celotnih mo2ganih
t
antipsihotiki prve generacije (tudi tipicni ali klasicni antipsihotiki) primera: haloperidol, klorpromazin

antagonisti ACh M1 receptorjev zavirajo delovanje ACh po celem telesu (v ustih, prebavilih, o6eh, mo2ganih)
zaprtje
suha usta
zamegljen vid
kognitivna upolasnjenost
Legenda:
antagonisti histaminskih H1 receptorjev zavirajo delo-vanje histami-na v mo2ganih zaspanost
porast tel. teie
antagonisti adrenoceptorjev dilatacija gladkih miSic v stenah arteriol – te2ave pri vzdrievanju krvnega tlaka
ortostatska hipotenzija
mezolimbiZna pot VTA 4 limbicni sistem
mezokortikalna pot VTA prefrontalna skorja
tuberoinfundibularna pot hipotalamus 4 hipofiza
nigrostriatna pot substanca nigra 4 striatum
1
ekstrapiramidni simptomi (EPS)
avtorica: Sara Meunier pregledala: Yan Yu, Aaron Mackie*
* dr. med. ob objavi
4, pozitivnih simptomov terapevtski ueinek
4, odziv nagrajevalne poti
negativnih simptomov 11• kognitivnih simptomov teiave s pozornostjo in u6enjem
blokada DA vodi v izlaanje prolaktina iz adenohipofize
prevedel in priredil: Jan Kejiar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
4, halucinacij
4, blodenj
otopelost
anhedonija
4. zanimanja za socialne stike
amenoreja
galaktoreja
okrajgave: VTA – ventral no tegmental no podraje DA – dopamin ACh – acetilholin
tardivna diskinezija Nenormalni asimetri6ni gibi obraznih mrgic, jezika in/ali udov, povzro6eni s kroni6no dopaminsko blokado. Letna incidenca pribliino 5 %, potencialno ireverzibilna!
patofiziologija mehanizem
iatrogeni parkinsonizem pojav zobatega kolesa, nestabilnost v drii, tremor v mirovanju, bradikinezija/akinezija
znak/simptom/laboratorijska najdba
akutna distonija kra migic vratu, okrog ob, jezikageljusti
akatizra obL’utek motorie’nega nemira
zaplet Objavljeno 15. junija 2017 na www.thecalgaryguide.com.