Anksiozne motnje: patogeneza tesnobe

Anksiozne motnje: patogeneza tesnobe
ienski spol (morda v povezavi s hormonskimi dejavniki, manj notranjega „lokusa” nadzora, pogosteje ikejo strokovno pomo6)
genetika (pozitivna druiinska anamneza)
druge biolake teorije (v fazi preaevanja)
avtorica: Yan Yu pregledali: Sara Meunier, JoAnna Fay, Dex Arnold, Margaret Oakander* * dr. med. ob objavi
prevedel in priredil: Jan KejZar, dr. med., specializant psihiatrije pregledala: doc. dr. Brigita Novak Sarotar, dr. med., spec. psih.
nagnjenost k anksioznosti: neravnovesje in/ali nenormalno funkcioniranje iivbega prenosa noradrenalina, serotonina, dopamina in/ali gama-aminomaslene kisline (GABA) opomba: *Os hipotalamus-hipofiza-skorja nadledvibic je znana tudi po angl8ki kratici HPA (ang. hypotalamic-pituitary-adrenal axis). sposobnost hipokampusa zaznana okoljska hipokampus in cingulatni girus jo normalno integrirati • groinja nenormalno predelata okoljske dra2ljaje se dodatno okrnjena prefronta Ina skorja neustrezno okrnjeno uravnavanje -111. amigdala neustrezno aktivira stresni odziv reguliranje delovanja amigdale hipokampus se skrd razpoloienja spominske aktivacija osi hipotalamus-aktivacija avtonomnega iivbega kroniba aktivacija motnje hipofiza-skorja nadledvi6nic* sistema in sredice nadledvibic stresnih hormonov k’asoma povzrod propadanje nevronov tesna zveza med 1 sprokanje kortizola sprokanje adrenalina hipokampusa anksioznimi in depresivnimi motnjami il••■•••11 stresni hormoni vstopijo v interakcije z mo2gani in telesom preko razlithih zapletenih mehanizmov merijivo konc. moiganskega nevrotrofiZnega faktorja (BDNF) konc. BDNF korelira s stopnjo anksiozne motnje: propadanja nevronov v neprimerno ‘6ustveno stanje, ki povzro’6a hipokampusu strah, zaskrbljenost in pove’6an stres
fiziologko vzburjenje
Legenda:
neprijetna napetost
patofiziologija mehanizem
obZutek zlih slutenj oz. bojazni